INSTAGRAM FACEBOOK

Regulamin

Zasady udzielania świadczeń w miejscu pobytu pacjenta

 

§1

Wizyty domowe odbywają się na terenie Miasta Kraków, całego Województwa Małopolskiego oraz miast sąsiadujących, nie będących częścią Województwa Małopolskiego, np. Katowice.

 

§2

Wizyty domowe są usługą planowaną. Pacjentów obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu:

+48 12 259 80 00 lub +48 502 598 000

 

§3

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu pobytu pacjenta oraz wysokość opłat za te świadczenia określa cennik

dostępny dla pacjentów w poczekalni gabinetów oraz na stronie Internetowej gabinetu www.stomatologwdomu.pl.

 

Kosztem stałym, który ponosi Pacjent zamawiając wizytę domową jest koszt 250 zł. Na tą kwotę składa się:

konsultacja oraz postawienie diagnozy,

wykonanie planu leczenia i wstępnego planu finansowego,

dojazd.

 

Poza granice Miasta Kraków zostaje naliczona dodatkowa opłata za dojazd:

+20 km - koszt 100 zł,

+40 km - koszt 200 zł,

+40 km i więcej - ustalane indywidualnie.

 

§4

Kwota 250 zł powinna zostać wpłacona przelewem na konto Całodobowego Centrum Stomatologicznego Denta - Med:

Całodobowe Centrum Stomatologiczne DENTA - MED

ul. Na Zjeździe 13

30 - 527 Kraków

nr konta: 40 1020 4900 0000 8702 3110 0442

 

Ze względów bezpieczeństwa lekarz wyjeżdża na wizytę do Pacjenta po otrzymaniu potwierdzenia przelewu oraz zaksięgowaniu

wpłaty. Potwierdzenia prosimy przesyłać na adres: recepcja@denta-med.com.pl.

Opłatę za zabieg Pacjent ponosi podczas wizyty w swoim miejscu pobytu.

 

§5

Aby móc wykonać zabiegi podczas wizyty domowej niezbędne jest przesłanie zdjęcia panoramicznego całkowitego łuku górnego i

dolnego (żuchwy i szczęki) na adres recepcja@denta-med.com.pl. Na podstawie zdjęcia lekarz, po konsultacji z innymi

specjalistami wykonuje plan leczenia i plan finansowy.

Dopuszcza się jedynie NA TERENIE MIASTA KRAKÓW zabiegi, które lekarz może wykonać bez wcześniej wykonanego zdjęcia RTG.

 

§6

ZABIEGI KTÓRE SĄ DOPUSZCZALNE NA WIZYCIE DOMOWEJ BEZ WYKONANEGO WCZEŚNIEJ ZDJĘCIA RTG:

niwelowanie bólu (otwarcie i zabezpieczenie zęba, recepta, antybiotyk)

wypełnienie niegłębokie (małe)

proteza całościowa (jedynie w przypadku całkowitego bezzębia)

scaling

piaskowanie

fluoryzacja

wybielanie najnowocześniejszą lampą Beyond

 

§7

Poza terenem Miasta Kraków wszystkie zabiegi mogą zostać wykonane jedynie po wcześniejszym przesłaniu zdjęcia panoramicznego.

 

§8

Każdy Pacjent leczący się w placówkach Całodobowego Centrum Stomatologicznego Denta - Med zobowiązany jest do

wypełnienia karty informacyjnej dotyczącej stanu zdrowia, przebytych chorób, zabiegów operacyjnych, alergii etc. Przy usłudze

wizyty domowej wywiad zbiera recepcjonistka przez telefon, by móc wypełnić kartę w imieniu pacjenta bądź pacjent 

samodzielnie wypełnia kartę podczas rejestracji online. 

 

§9

Na wizytę domową premium lekarz stomatolog wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt: przenośny unit stomatologiczny,

dodatkowo przenośny fotel stomatologiczny i przenośną lampę stomatologiczną. Wszystko jest sterylne oraz posiada gwarancje,

certyfikat i paszport produktu.

 

§10

Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu Pacjent zobowiązany jest do podpisania zgody na leczenie w warunkach domowych.

Treść zgody dostępna jest tutaj -> Zgoda na leczenie w warunkach domowych

 

§11

Lekarz ma prawa odmówić wykonania świadczenia zdrowotnego w przypadku gdy:

pacjent choruje na schorzenia stanowiące bezwzględne przeciwwskazania do zabiegu,

pacjent przyjmuje leki powodujące rozrzedzenie krwi,

pacjent posiada otwarte rany w jamie ustnej,

pacjent znajduje się w stanie po użyciu środków odurzających i/lub po spożyciu alkoholu,

pacjent zachowuje się w sposób agresywny,

w miejscu pobytu pacjenta warunki sanitarne nie spełniają podstawowych zasad higieny,

w miejscu pobytu pacjenta panują warunki zagrażające życiu lub zdrowiu,

w przypadku gdy w miejscu pobytu pacjenta panują warunki mogące spowodować zniszczenie bądź uszkodzenie sprzętu medycznego.

 

§12

Ponadto lekarz ma prawo odmówić wykonania całości lub części zabiegu także w innych uzasadnionych przypadkach. Odmowa

wykonania zabiegu może nastąpić także po przystąpieniu przez lekarza do wykonywania zabiegu.

 

§13

W przypadkach, o których mowa powyżej lekarzowi należny jest zwrot kosztów dojazdu do miejsca pobytu pacjenta, jak również

wynagrodzenie za wykonaną część zabiegu.

 

§14

Lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować w dokumentacji medycznej fakt odmowy podjęcia leczenia, jak i odstąpienie od

leczenia oraz podać uzasadnienie odstąpienia oraz proponowany dalszy tok leczenia.

 

§15

Każdego Pacjenta chcącego skorzystać z usługi wizyty domowej oferowanej przez Całodobowe Centrum Stomatologiczne Denta

- Med w Krakowie obowiązuje zapoznanie się z treścią niniejszego REGULAMINU oraz PRZESTRZEGANIE GO.

§16

Z uwagi na dodatkowe względy bezpieczeństwa prosimy, aby przed wizytą pomieszczenia zostały solidnie przewietrzone. Wszystkie osoby towarzyszące podczas wizyty (domownicy / opiekunowie) zobowiązani są podać dane do dodatkowej ankiety wraz z pomiarami temperatur w ostatnich dniach oraz podpisanie zgodności danych na miejscu.