INSTAGRAM FACEBOOK

Protetyka

Celem leczenia protetycznego jest uzupełnienie brakujących zębów lub korekta estetyki zębów własnych Pacjenta (licówki, korony). Dzięki takim zabiegom poprawiamy estetykę oraz funkcję żucia, dbając przede wszystkim o komfort życia naszego Pacjenta.

 

NAZWA USŁUGI CENA
KORONA PUNKTOWA W MOŚCIE PORCELANOWYM 1200

KORONA PORCELANOWA NA IMPLANTACH

2960

PUNKT W MOŚCIE NA IMPLANTACH 

1200

KORONA NA CYKRONIE

1890
INLAY, ONLAY PORCELANOWY 1610
INLAY, ONLAY KOMPOZYTOWY 950
KORONA METALOWA - LANA  590
KORONA OCHRONNA (TYMCZASOWA) PROTEMP 150
WKŁAD KORONOWO - KORZENIOWY  490

WKŁAD KORONOWO - KORZENIOWY PORCELANOWY 

910
MIKROPROTEZA AKRYLOWA 1-3 PKT 520
PROTEZA AKRYLOWA 3-9 PKT. 980
PROTEZA AKRYLOWA od 10 PKT. 1320
PROTEZA SZKIELETOWA (BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ ZĘBÓW) 2240
SZYNOPROTEZA 2200
PROTEZA NYLONOWA (PŁYTA) 2010
PUNKT W PROTEZIE NYLONOWEJ 300
PROTEZA ACETALOWA 2180
PROTEZA AKRONOWA 2250
KORONA TELESKOPOWA 1610
ZATRZASK KULKOWY BREDENT  980
ZASUWA BOCZNA 1000
ZATRZASK KULOWY NA WKŁADZIE KORONOWO - KORZENIOWYM  950


 

Leczenie protetyczne możemy wykonać przy użyciu protez stałych (licówki, korony, mosty) lub ruchomych (protezy akrylowe całkowite i częściowe, protezy szkieletowe, szynoprotezy szkieletowe, protezy nylonowe). Istnieje także możliwość połączenia ze sobą dwóch, omawianych  powyżej rodzajów protez (proteza szkieletowa na zasuwach, zatrzaskach, teleskopach).


 

Współpracujemy z najlepszymi pracowniami, które wykonują prace protetyczne z najnowszych materiałów. Szczególnie polecamy uzupełnienia stałe na TYTANIE oraz KORONY CYRKONOWE. Są to uzupełnienia całkowicie biozgodne, niealergizujące i pozwalające na pełną diagnostykę organizmu (brak przeciwwskazań do wykonania REZONANSU MAGNETYCZNEGO).


 

Licówki porcelanowe - pozwalają odbudować niewielkie ubytki korony zębów w przednim odcinku łuku zębowego (złamania, urazy), zachowując naturalną estetykę. Jednocześnie pozwalają na ograniczenie szlifowania zębów tylko do przedniej ściany zęba. Za pomocą licówek możemy skorygować również kształt i kolor zęba (poprawa estetyki przebarwionych zębów).


 

Korony porcelanowe - jest to odbudowa brakującej znacznej ilości tkanki zęba lub zębów całkowicie złamanych, ale z dobrze zachowanym i prawidłowo przeleczonym korzeniem. W tym przypadku, konieczne jest wykonanie wkładu koronowo-korzeniowego.


 

Proponujemy całą gamę koron porcelanowych:

  • korony porcelanowe na stopie metalowym

  • korony porcelanowe na TYTANIE

  • korony cyrkonowe

  • korony PROCERA

 

Mosty porcelanowe - Dzięki możliwości ich użycia możemy odbudować na stałe brakujące zęby z zachowaniem pełnego komfortu i estetyki Pacjenta. Przy wykonywaniu mostów porcelanowych korzystamy z tego samego rodzaju uzupełnień, jak przy koronach porcelanowych.


 

Protezy szkieletowe - Przy odpowiedniej ilości zdrowych zębów w jamie ustnej Pacjenta, ale przy braku możliwości wykonania uzupełnienia stałego, wykonujemy protezy szkieletowe. Konstrukcja protezy pozwala na odpowiednie utrzymanie jej na zębach i dobry efekt estetyczny.


 

Proteza szkieletowa na zasuwach - jest to połączenie uzupełnienia stałego (korony, mosty) z protezą szkieletową. Wykonywana jest wtedy, gdy nie możliwe jest stałe uzupełnienie, a Pacjentowi zależy na bardzo dobrym utrzymaniu protezy i estetyce.


 

Protezy akrylowe - wykonuje się przy dużych brakach uzębienia i braku możliwości wykonania innych uzupełnień protetycznych.